Tăng giá dịch vụ đăng ký tài khoản Stripe chính chủ

Hello anh em. Sẽ có 1 sự thay đổi giá nhẹ: Gói tiêu chuẩn từ 3M5 —> 3M999 Vậy là cũng đã hơn 1 năm(tính đến 9/2021) Stripe Việt, dịch vụ đăng ký tài khoản Stripe chính chủ ra mắt cộng động MMO và đã đồng hành với gần 500 anh em lớn nhỏ khắp […]